Podziekowania - wzory

Podziękowanie

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej mojej
Mamy
i połączyli się w bólu z moją Rodziną,
serdecznie dziękuję

...

***

Wszystkim tym, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze
naszemu kochanemu Tatusiowi i Dziadkowi
...
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom i Delegacjom
serdeczne podziękowania
składają
dzieci i wnuki

***

Serdeczne podziękowanie dla
...
i całego Personelu Oddziału ...
za bardzo troskliwą opiekę i ogromną wrażliwość
w ostatnich dniach życia naszej Mamy
...
z wyrazami wdzięczności składa
rodzina

Nekrologi - wzory

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi
śp.
...
prawnika.
Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Kancelarii Prawnej w Bydgoszczy.

Podziękowania - wzory

Podziękowanie

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej mojej
Mamy
i połączyli się w bólu z moją Rodziną,
serdecznie dziękuję

...

Wspomnienia - wzory

W dniu ... o godz. ...
w Parafii pw. ...,
w ...,
odbędzie się msza św. w intencji moich Rodziców
...
Zapraszam wszystkich,
którym moi Rodzice byli bliscy
...